Author: ostfold

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Søknadsfrist Fristen for å søke om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. oktober. Søknadsfristen er absolutt, det er ikke mulig å levere søknad etter denne fristen. Dersom du har har avløserutgifter...

Ledig stilling i administrasjon (Stillingen er besatt)

Regnskaps- og administrasjons medarbeider Arbeidsoppgaver: Ansvarlig for føring av bedriftens regnskap, rapportering og klargjøring til årsoppgjør. Årsavslutning i samarbeid med revisor. Ansvarlig for fakturering, MVA, oppfølging av kundefordringer, lønnsarbeid, veiledning av ansatte og kunder...

Jordbruket har levert sitt krav

Jordbruket leverte sitt krav fredag og har ønske om en inntektsøkning på 7 prosent, eller 24.000 kroner pr. årsverk. Dette medfører ei økt ramme på jordbruksoppgjøret med 950 millioner kroner. Innenfor velferdsordningene er følgende...