Landbrukstjenester Østfold SA

 

Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid

Søknadsfrist Fristen for å søke om tilskudd til avløsning ved ferie og fritid er 15. oktober. Søknadsfristen er absolutt, det er ikke mulig å levere søknad etter denne fristen. Dersom du har har avløserutgifter...

Ledig stilling i administrasjon (Stillingen er besatt)

Regnskaps- og administrasjons medarbeider Arbeidsoppgaver: Ansvarlig for føring av bedriftens regnskap, rapportering og klargjøring til årsoppgjør. Årsavslutning i samarbeid med revisor. Ansvarlig for fakturering, MVA, oppfølging av kundefordringer, lønnsarbeid, veiledning av ansatte og kunder...

Jordbrukets krav – velferdsordningane

I dag er jordbrukets krav offentleggjort. I kravet er det mykje positivt rundt velferdsordningane. Maks refusjon er føreslått auka med kr 5000,- til kr 79200,- pr.år. Tilskotet vert føreslege auka frå kr 270200,- til kr 280...

Nyheitsbrev nummer tre 2017

Sumaren er ei roleg tid, både for oss i administrasjonen og dei i styret. Sumaren går med til ferieavvikling og dagane er litt rolegare enn elles i året. Med unntak av eit par dagar...