Landbrukstjenester Østfold SA

 

Trur avløysargrep rammar dyr og bønder

Fleire forslag frå regjeringa til endringar av avløysarordninga vekkjer sterke reaksjonar i landbruket. Norske Landbrukstenester (NLT), som gjennom avløysarlag i heile landet har over 30.000 tilsette og sysselset 5500 årsverk, åtvarar sterkt mot svekking av velferdsordningane til bøndene.

AVLØSNING VED SYKDOM m.v.

Du får tilskudd til avløser fra første dag du er sykmeldt hvis du har rett på avløsertilskudd og har inntekt fra jordbruket, og i vekstsesongen hvis du er planteprodusent av et visst omfang. Les vilkårene i artikkelen.Det er...

Pappapermisjon

Pappapermisjon ligger under regelverket som omhandler AVLØSNING VED SYKDOM.Vi har valgt å legge ut denne siden, for at det skal bli lettere å orientere seg i jungelen av forskrifter. Regelverk som omhandler mors rettigheter...