Landbrukstjenester Østfold SA

Avløserkurs

Vi holder kurs for våre heltidsavløsere og landbruksvikarer hver vår. Disse kursene tar for seg forskjellige temaer fra år til år, det kan være om foring og stell av gris, ku m.m, førstehjelp, skadeforebyggende arbeid eller andre temaer. Kurset er et samarbeid mellom mellom avløserlagene i Østfold og Akershus, og vi pleier å være ca 40 deltagere.

Våren 2011 var vi på Tanumstrand og lærte om kyr og brunst i tillegg til gårdsbesøk og sosialt samvær. Her er det noen bilder fra kurset:-)

Gammelt og nytt i fin blanding. Traktor og redskap er alltid spennende å besiktige.
Halvparten av kuene sto på båsfjøs og den andre halvparten gikk i løstdrift. Gjennomsnittsproduksjonen lå på ca 11300 liter pr. ku/år. De som ville fikk prøve seg på å finne bl.a gult legeme i livmor fra storfe.
Aller først fikk vi en muntlig gjennomgang av gårdens drift, kaffe og noe å bite i servert i et innredet uthus. God med litt frisk sjøluft.
 Selene setter pris pÃ¥ at det er isfritt og sol. Det var iallfall nesten isfritt...
Per Arneson var en engasjert foredragsholder enten det dreide seg om brunst eller vin. Rolig og fint i løsdriftsdelen av fjøset der det er innstallert robot.