Landbrukstjenester Østfold SA

Motorsagkurs på youtube

Her finner du 8 filmer om bruk av motorsag sett fra et sikkerhetsperspektiv.
Filmene er laget av Skogkurs på oppdrag for Skogbrukets HMS-utvalg med støtte fra Skogbrukets verdiskapingsfond.
Videoklippene skal bidra til færre ulykker og bedre arbeidsmiljø ved å fokusere på de mest utsatte arbeidsoperasjonene ved bruk av motorsag og hvordan gjennomføre disse på en sikker måte.