Landbrukstjenester Østfold SA

OVERORDNET RISIKOVURDERING FOR AVLØSERE mm.

 

For avløsere/røktere uten erfaring med nedenstående, er det viktig at du setter deg inn i følgende:

 

STØV/STØY

I moderne husdyrproduksjon er det lite støy. Sultne griser vil hyle og skrike etter mat, men i dag får de fleste griser mat så ofte at de ikke rekker å bli sultne.

I fjørfeproduksjon ( egg, kylling og kalkun ) og i svineproduksjon er det mye støv. Dette støvet kan over lang tid være skadelig for menneskets åndedretts system. Tester foretatt av Animalia viser at støvmasker med tetthetskvalitet P-2 er tilstrekkelig i så godt som alle tilfellene.

 

GASS

Gjødselgass. I møkkakjeller eller i utvendig møkkakum, vil det dannes gjødselgass. Gassen produseres i gjødsla, og frigjøres ikke før man starter å røre i gjødsla. Denne gassen er usynlig, den er tyngre enn luft, og ved sterk konsentrasjon vil gassen bedøve luktesansen vår. Siden gassen fordriver oksygenet, er det viktig å tette forbindelser inn til husdyrrommet. Man må også være forsiktig under fylling av gjødseltankvogn når det er vindstille.

Silogass. Nyslått gress «puster», og ved fylling av gamle gras-siloer vil farlig gass dannes. Ved å benytte silo-vifte, sørger man for at frisk luft skiftes ut med den farlige gassen. Når man åpner en tårnsilo, må man enten starte silovifta, eller åpne sideluka i tårnsiloen for lufting.

 

MEKANIKK

På en bondegård er det stor bruk av maskiner. I utgangspunktet er det sikkerhets-deksel som skal beskytte mennesker mot å skade seg. Hold allikevel fingre og andre legemsdeler unna bevegelige deler. Må det utføres service, skal motorer stanses, servicebryter slås av på elektriske motorer.

Du skal motta dokumentert opplæring før bruk av motorsag. Saga har; kastevern, kjedebrems, sikkerhetskjede. Du skal også bruke vernesko, vernebukse, hørselvern og hjelm m visir. Kast på saga kan unngås ved å unngå å benytte tuppen av sverdet til skjæring, samt skjære med høyt turtall. Det er 18 års grense for selvstendig bruk av motorsag.

 

DYRESYKDOMMER-SMITTSOMME

Bakterier og virus kan ikke fly, men driver med vinden til de lander på bakken. Husk å benytte fottøy og kjeledress etter anvisning fra den enkelte bonde. Husk også å vaske ( evnt desinfisere ) hender før du går inn i et rom med husdyr. Spre IKKE husdyr-smitte !

 

SVIN

En nyfødt grisunge veier litt over 1 kg.

Ei stor purke kan veie over 250 kg.

Griser vil i utgangspunktet IKKE utgjøre noen fare for den som skal arbeide med dyrene. Griser er veldig nysgjerrige av natur, og vil om de ikke er skremt av røkter, komme bort til røkter for å gjøre sin undersøkelse. At de napper forsiktig i benklær er vanlig adferd. Dersom en gris på over 250 kg tråkker deg på foten, vil det gjøre vondt.

Grise-mødre kan være SINTE !   Når purka får unger, kan morsinstinktet bli veldig sterkt. Hun vil da ønske å beskytte ungene sine. Nesten alle purkene vil akseptere at bonde eller avløser er i grisebingen. Men en sjelden gang kan det være mødre som jager røkter ut av bingen. Da kan man også bli bitt av purka. Dette kraftige morsinstinktet kan vare fra 0 til 10 dager. Noen vil ønske å verne om ungene i hele 5 uker.

Grisepurker som er brunstige er ikke farlige. Men de vil kanskje være ubehagelig interessert i deg. Det vil være beroligende for dyra at man snakker til dem.

 

STORFE

Kuer og okser er fysisk store dyr.

Pass opp for; Man kan bli tråkket på, sparket ( i forbindelse med melking ), stanget samt at man kan komme i klem mellom to dyr, eller mellom et dyr og en vegg. Husk at kuer kan være «kilene» på juret, og vil derfor forsøke å sparke vekk den hånda som kiler dem.

Ungdyr, både kviger og okser: Under arbeid med renhold av storfebinger, MÅ man passe seg. Om dyrene vil leke, blir det altfor voldsomt for oss mennesker. Mange storfebinger i dag har fanghekk hvor en mekanisme fanger hodet på feet slik at man kan utføre nødvendig renhold av bingen.

Brunstige kviger og kuer vil gjerne ri på hverandre. Vær obs så de ikke forsøker å ri på deg.

 

SAU

Vis aktsomhet overfor dyra, så du unngår å skremme dem. Under bedekningsperioden kan den «snille» væren bli bråsint og stange deg, -dersom han oppfatter deg som konkurrent til søyene.

 

FJØRFE

Det er ingen fare for at dyra «angriper» og utgjør skade på røkter. Ved løfting og bæring av voksne kalkuner, må man være klar over at de flaksende vingene kan skade øyne til andre mennesker som er i umiddelbar nærhet. Dyr som flakser vil også virvle opp mye støv. Husk støvmaske!