Landbrukstjenester Østfold SA

Informasjon til plukkere

Egenmeldingsskjema plukkere

Rutine ved plukking

Arbeidsinstruks 2018

Smittevern

Plukking

Plukking foregår ved at dyrene løftes for hånd etter begge beina, og skal ikke bæres over lang avstand. Max 3 dyr pr. hånd. Dyra plasseres skånsomt i skuffen.

Man skal ikke jage opp dyrene så de blir skremt. Dyrene kan da «flokke seg» og det kan oppstå mye skader samt døde dyr. For å unngå dette blir første container fylt opp sakte. Dermed rekker dyrene å tilpasse seg til de nye elementene i husdyrrommet.

Ved kalkun-plukking skal øverste skuffen på containeren fylles først.

Hver enkelt plukker må påse at det blir korrekt dyreantall i hver skuff.

Kun friske og uskadde dyr skal transporteres.

«Nei-dyr»:

  • dyr som har skader eller brudd
  • dyr med utflod fra øyne og nese
  • misvekst/små og tynne dyr
  • dyr som ikke kan gå eller har åpenbare beinproblemer
  • dyr som er svake, slappe eller ikke reagerer

«Tja/være på vakt-dyr»:

  • dyr som er våtne/skitne
  • generelt mer oppmerksomhet på dyrenes tilstand hvis det er ekstra varmt/kaldt ute

Beredskapsplan

Dersom mange av dyrene i besetning vurderes til ikke å være friske eller på andre måter ikke være transportdyktige, skal plukkerne kontakte vakthavende veterinær tilhørende det fylket produsenten bor i. Veterinær skal avgjøre hva som skal skje med besetningen videre.

Felles telefonnummer med døgnvakt er: 22 40 00 00 (Mattilsynet)

Er du fjørfeplukker og har noe du lurer på så ring Marthe Kristin på kontoret – tlf. 416 42 137.