Landbrukstjenester Østfold SA

Informasjon til produsenter

Fjørfeplukkerne som plukker kalkun og kylling til Norturas slakteri på Hærland, og noen ganger Elverum eller Gårdsand, er ansatt hos oss.  Dette er mye på grunn av at de jobber ute hos bøndene, og ikke i slakteriet

Husk at plukkerne har en tøff jobb, og de trenger et tørt og varmt rom der de kan skifte, spise litt eller bare slappe av hvis de har noe ventetid. De må også ha tilgang til rikelig med vann til støvelvask mm.

I tillegg til å plukke fjørfe benyttes også mannskapet noen ganger til flytting eller sortering av dyr o.l.

Vi sørger for at det kommer tilstrekkelig antall plukkere til korrekt tid og til rett fjørfeprodusent.

Ta kontakt med oss hvis du trenger å vaske fjørfehus også.

Er du fjørfeprodusent og har noe du lurer på i denne sammenheng så ring
Marthe Kristin på kontoret – tlf. 416 42 137