Landbrukstjenester Østfold SA

Om Landbrukstjenester Østfold SA

Landbrukstjenester Østfold SA er et andelslag, og våre medlemmer er gårdbrukere som i hovedsak kommer fra følgende kommuner: Aremark, Rakkestad, Halden, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge, Moss og Våler.
I tillegg reiser våre fjørfeplukkere også til bønder i Vestfold, Buskerud, Akershus og Hedmark.Vi foretar utlønning av avløsere og andre (ca 500 stk) for de bøndene som måtte ønske det.
Lønnsomsetning for året 2014 var 28,7 millioner fordelt på ca 360 bønder.
Kornbønder og andre kan også lønne ut ansatte hos oss. Det er ingen nedre eller øvre aldersgrense av ansatte, men skal du ha refundert utgiftene gjennom ferie-/fritidsordningen eller sykerefusjon må den ansatte være fylt 15 år. Også egne barn og foreldre kan lønnes ut via oss.