Landbrukstjenester Østfold SA

FORSLAG TIL ÅRETS AVLØSER

Nominering til Årets Avløser.

Styret i Landbrukstjenester Østfold ønsker innspill fra bøndene vedrørende nominering av
avløsere som utmerker seg som svært gode avløsere.

Frist: 1. august

Vi må også ha en god begrunnelse fra deg eller fra avløserringen.

Kriterier:
– Bør ha jobbet i minst 5 år og minst 60% stilling som avløser.
– Må kunne jobbe selvstendig innenfor aktuelle arbeidsområder, – vise initiativ.
– Må kunne ta ansvar for hele drifta dersom bonden er syk eller er bortreist.
– Må ha en positiv holdning til avløseryrket, og landbruket generelt.
– Må ha vist evne til samarbeid og lojalitet i sitt arbeid, og på den måten bidra til trivsel og stabilitet, – økt «status» til avløseryrket.
– Være en «inspirator» for kolleger og medarbeidere.

Nomineringer sendes til:

Landbrukstjenester Østfold
Storgt 2
1890 RAKKESTAD

E-post: kari.lund.edvardsen@n-lt.no eller hans.nummestad@n-lt.no