Frister for å søke tilskudd

 

15.oktober er frist for å søke forskjellige tilskudd til landbruket. Du finner informasjon og søknadsskjemaer på Landbruksdirektoratets hjemmesider.

 

Fra 1. og til 15. oktober kan man logge seg inn og søke om produksjonstilskudd og avløsertilskudd. Dersom nett-tilkoblingen skulle være nede 15. oktober, er det smart å IKKE vente til siste dag. Man kan etterregistrere kostnader til avløser frem til 10. januar-21.

Husk at for slaktesvin, kylling og kalkun, vil beregnet avløsertilskudd øke frem til man har levert siste slakt for året 2020.

Maks avløsertilskudd for 2020 er kr. 85.800,-

På nedenstående regneark finner du foreløpige satser pr. dyr:

Regneark for beregning av maksimalt avløsertilskudd

 

Frist for å søke regionalt miljøtilskudd i 2020 i alle fylker 15.10.20
Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket – del 2 15.10.20
Frist for å endre opplysninger i søknad om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket – del 2 29.10.20
Produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket for 2020 – etterregistrering av enkelte opplysninger 10.01.21