Landbrukstjenester Østfold SA

HMS for både bonde og avløser

LANDBRUKET SATSER PÅ HELSE – MILJØ – SIKKERHET

Den 15. og 16. mars ble det arrangert avløserkurs for de faste avløserne i Østfold og Akershus.
Hele den første dagen var avsatt til HMS. Dette som et ledd i Landbrukets nye satsing på HMS, med en nullvisjon av dødsfall innen 2012.

Her er en kort oppsummering som også angår deg som bonde.

RYDDIGHET skaper en sikrere arbeidsplass. Får man det plutselig travelt og det kanskje er mørkt eller glatt, oppstår det av og til noe som kalles uflaks. Denne uflaksen har problemer med å oppstå hos bønder som har klart å forutse hvor uflaks kan oppstå, og som deretter har foretatt utbedringer av arbeidsplassen sin.

BRANNSLOKKINGSAPPARATET skal sjekkes 4 ganger årlig. Minst. Vet avløseren hvor apparatene er plassert? 
Fra en låvebrann starter har vi inntil 4 minutter på å slokke den.
Men vi har 40 år på å forebygge den.  Din elektriker kan hjelpe deg.

GOD HØRSEL er det mange bønder som har mistet. La avløseren få beholde sin..
Gamle øreklokker hvor polstringen rundt ørene er blitt hard, er dårlige på å dempe støy.
Ørene våre tåler ca 1,5 minutter med høye grisehyl, og ca 2 minutter med motorsag på full gass.
Moderne traktorer ( 75 dB ) er så gode at hytta gir god nok beskyttelse, men forrige generasjon traktorer med 83 dB gav beskyttelse i inntil 16 timer. 

FINT STØV i lungene  -blir værende i lungene.
Støvmaske ( P2 ) er en billig investering. Organisk støv fra svin og fjørfe er særlig skadelig.
Men værst er muggstøv, som danner arr i lungene.

LANDBRUKETS HMS-TJENESTE er eid av faglagene. De er profesjonelle på å sørge for at uflaks ikke kommer til din gård. De sørger for at lovpålagt systematisk HMS-arbeide både blir dokumentert mellom to permer, og de hjelper deg til å kartlegge din gård så du kan få oversikt over hva som bør gjøres for å trygge arbeidsplassen til deg og de ansatte.

VÆR DITT EGET VERNEOMBUD. En ansatt har rett og plikt til å avbryte arbeid som er til fare for eget liv og helse.
Start aldri dagen med tungt fysisk arbeide. La kroppen få en sjanse til å bli varm før kreftene settes inn.
Kanskje uflaks innen kategorien «Kink i ryggen» kan elimineres.