Landbrukstjenester Østfold SA

Innmelding i Landbrukstjenester Østfold

Som medlem i Landbrukstjenester Østfold får du som bonde flere fordeler.

Landbrukstjenester Østfold organiserer og formidler alle former for avløsing tilpasset den enkelte bonde sitt behov. Laget har arbeidsgiveransvar for avløseren og utfører alt lønns- og personalarbeid. Avløseren blir automatisk forsikret. Landbrukstjenester Østfold skaffer doku­mentasjon på avløserutgiftene i forbindelse med søknad om avløsertilskudd. Vi informerer om bonden sine rettigheter og reglene i velferdsordningene. Landbrukstjenester Østfold er kontaktleddet mellom bonde og avløser.

Bruk skjemaet under for å melde deg inn. (Dersom du er arbeidssøker skal du klikke her)