Jordbruket har levert sitt krav

Jordbruket leverte sitt krav fredag og har ønske om en inntektsøkning på 7 prosent, eller 24.000 kroner pr. årsverk.

Dette medfører ei økt ramme på jordbruksoppgjøret med 950 millioner kroner.

Innenfor velferdsordningene er følgende en del av kravet;

 1. Sykdom
  Øke i maksimal dagsats på 50 kroner. Krav om at de siste tre år blir regnet med som grunnlag ved krav om næringsinntekt på 1/2 G og at nyetablerte slipper krav om næringsinntekt.
 2. Ferie og fritid
  Øke i tilskudd med 3,1 % og maksimalt beløp blir satt til 78.500 kroner. Helårs veksthusprodusenter må også få rett på tilskudd til ferie og fritid.
 3. Landbruksvikar
  Øke i tilskudd med 5.000 kroner per landbruksvikar.
 4. Tidligpensjon
  Øke maksimalbeløp med 10.000 kroner.

Hele kravet kan du lese på Bondelaget sine sider her; Jordbrukets krav

Staten skal levere sitt tilbud 5. mai og det er meningen at forhandlingene skal være avsluttet 15. mai.