Landbrukstjenester Østfold SA

Kjære bonde. Les dette!

«Det skjer ikke meg»
Meld deg på kurs i Helse -Miljø -Sikkerhet, og gjør ditt for at det ikke skal skje deg.

Mange kurs i Østfold.

Gir nødvendig kunnskap for sikkert arbeid i landbruket.

Tid, sted og påmelding: kontakt Østfold Bondelag, tlf. 69 89 81 50 eller Landbrukets HMS-tjeneste


 

Kort om kurset:

12 timers grunnleggende kurs i helse-, miljø og sikkerhet (HMS). Kurset er skreddersydd for gårdbrukeren og andre som jobber med praktisk landbruk. Tilfredsstiller kravet i arbeidsmiljøloven til opplæring av ledere.

Kurset kombinerer studiering med lærer og e-læring på internett.  OBS – OBS: Dersom du ikke har tilgang til internett, vil det gis tilbud om kursing på Kalnes. 

Mål:

·Ha en grunnleggende forståelse, evne til å se ting i sammenheng og kunne bruke dette til egen nytte.

·Ha tatt i bruk et dokumentasjonsverktøy som tilfredsstiller krav til systematisk HMS-arbeid.

·Være trygg på at ”systematisk HMS-arbeid” betyr ”praktisk arbeid på riktig måte”.


Tema som behandles:

·Ulykker

·Psykisk helse

·Ergonomi

·Arbeidsgiveransvar

·Brann- og el. sikkerhet

·Andre næringer

·Kjemisk og biologisk  arbeidsmiljø  

·Opplæring og beredskap

·Støy

·Tiltak og rutiner

Pris: Medlemmer i LHMS: 1.350,-

        Andre: 1.850,-

        Deltaker nr. 2 fra samme bruk: kr. 800,-

 

Ved spørsmål, se www.lhms.no eller kontakt Østfold Bondelag, tlf 69 89 81 50 , www.nettbonden.no