Landbrukstjenester Østfold SA

SMITTEVERN I LANDBRUKSTJENESTER ØSTFOLD FOR Å FORHINDRE SPREDNING AV COVID-19.

 

 

 1. Våre ansatte arbeider i utgangspunktet alene eller sammen med 1 annen person (bonden).
 2. Kuer og griser er ikke spredere av covid-19, og derfor er arbeidsmiljøet vurdert som trygt.
 3. Utenlandsk arbeidskraft som oppholder seg permanent i Norge utgjør ingen ekstra risiko.
 4. Fjørfeplukkere. Vi har 15-18 ansatte som plukker slakteferdige fjørfe. Disse arbeider i team som varierer i antall. Vi har bestemt at disse MÅ oppfatte hverandre som NÆRKONTAKTER på lik linje med familie. For å redusere risiko, er det max 2 personer i hver bil på vei til arbeidsoppdrag. De har fra før instruks om å benytte maske under arbeidet, samt vaske/desinfisere hender både før og etter arbeidsoppdrag. De fleste er fra Kurdistan og Somalia, og vi har gjentatte ganger informert om viktigheten av å avstå fra sosialt liv på fritid. Vi skal ha en ny informasjon til dem 15. januar-21.
 5. Ansatte som pendler fra Sverige til Norge. Vi har 2 dagpendlere og en ukependler. Alle tre lar seg teste frivillig 1 gang pr uke.
 6. Ansatte ( også nye ) som kommer fra utlandet følges ekstra nøye med på.
 7. Negativ test ikke eldre enn 72 timer før ankomst til Norge.
 8. Ny test på grensa/flyplassen.
 9. Kan reise m buss/tog til destinasjon, og MÅ ha 10 dager karantene i egnet husvære.
 10. Landbruksarbeidere kan ( når de arbeider alene ) jobbe under karantene.
 11. Dersom man ikke føler seg frisk, skal man gi beskjed og holde seg hjemme.

 

 

PLAN FOR HVA VI GJØR VED SMITTEUTBRUDD. INFO  KARANTENE  ISOLASJON

Landbrukstjenester Østfold sine ansatte ( adm unntatt ) arbeider stort sett ute på bondegårder.        De aller fleste bor i eid eller leid bolig på private adresser. Noen få sesongarbeidere bor i enkle sidebygninger ute på bondegårder. Der bor de oftest alene, slik at karantene enkelt lar seg gjennomføre.

 1. Føler man seg ikke frisk, skal man la seg teste.
 2. Har man vært sammen med person inntil 48 timer FØR personen fikk påvist covid-19, skal man i karantene og man skal la seg teste.
 3. Karantenevarighet er 10 dager, evnt 2 på hverandre negative tester. Man har anledning til å avvikle karanteneperioden i eget hjem. Det er lov å handle matvarer, såfremt dette gjøres på tider av dagen da det er få kunder i butikken.
 4. Dersom man får påvist covid-19 skal man i isolasjon. Man kan ha isolasjon i eget hjem, men skal man til lege osv skal man bruke munnbind. Varighet er 10 dager ETTER at man ble frisk, ( eller for personer uten symptomer 10 etter testing ). Det er IKKE lov å handle i butikk.
 5. Nærkontakter. Man regnes som nærkontakt dersom man har hatt kontakt med en covid-19 smittet person siste 48 timer. Definisjonen på kontakt er ENTEN under 2 meters avstand i mer enn 15  minutter, ELLER direkte fysisk kontakt, ELLER sekret kontakt.
 6. Administrasjonen ringer bønder, arbeidskollegaer, ( sjåfører og Nortura dersom det gjelder fjørfeplukkere ). Vi kontakter også smittevernlege i aktuell kommune.