Landbrukstjenester Østfold SA

Landbrukskontor i Østfold

Nedenfor er en oversikt over landbrukskontorene i Østfold med navn på den som har avløserordning, produksjonstilskudd og sykerefusjon å gjøre, samt telefonnummer og e-postadresse.

Kommune Kontaktperson Telefon Epost
Aremark Odd Lilleng 69199616 / 95796841 Epost
Eidsberg Torhild Filtvedt 69702063 Epost
Fredrikstad Arild Bakke

Gro Haddeland

69305638 / 91816818

69305634

Epost

Epost

Halden Vibeke Julsrud 69174906 Epost
Hobøl, Spydeberg, Askim Annica Svendsen 69833533 / 90653606 Epost
Hvaler Laila Rød Larsen 69375107 Epost
Marker, Rømskog Karl Martin Møgedal 69810500 / 92486958 Epost
Rakkestad Eldbjørg Heller Nylende 69225500 / 90801416 Epost
Rygge, Råde, Moss Elisabeth Roer 69264300 Epost
Sarpsborg Camilla Skarning 69108000 / 41530247 Epost
Skiptvet Tove Ødemark – sykeref. 69806087 Epost
Arne Christiansen – avl. og prod.tilsk 69806082
Trøgstad Wenche Lysaker 69824484 Epost
Våler Peder Unum 69289139 / 92255972 Epost