Landbrukstjenester Østfold SA

Leiekjøring

Vil du registreres på denne siden kan du ringe eller sende et brev med opplysninger til oss.

Kunstgjødselspredning GPS      12,-/daa
Russel Lade (Rakkestad) – 410 69 983

12m åkersprøyte                14,-/daa
Russel Lade (Rakkestad) – 410 69 983

Klauskjæring
Angelica Kvitblikk – 466 83 177 / angelica.trav@live.com

Ring oss om du har spørsmål om pris på leiekjøring så hjelper vi deg.