Landbrukstjenester Østfold SA

Nyttige linker

Nedenstående adressesender deg inn på Norske Landbrukstjenesters hjemmeside med linker og annet relevant stoff:

http://www.landbrukstjenester.no/index.php?id=2421

Og denne sender deg videre til Landbrukstjenester Indre Østfold:

http://www.indre-ostfold-landbrukstjenester.no/
Andre linker som kan være nyttige:

http://www.skatteetaten.no/ ->  for søknad om skattekort og info om litt av hvert

http://www.arbeidstilsynet.no/skjema.html?tid=78142 -> arbeidsavtale på flere språk

http://www.bondelaget.no/ostfold/  -> Østfold Bondelag, her kan du også finne oversikt over lokallagslederne.

http://www.lovdata.no/cgi-wift/wiftldles?doc=/usr/www/lovdata/all/nl-20050617-062.html&emne=arbeidsmiljø        ->  arbeidsmiljøloven

http://www.nav.no/                         -> NAV, med mye informasjon hvis du leter litt

https://www.slf.dep.no/no/          -> Statens Landbruksforvaltning med bl.a tilskuddsregler

http://www.udiregelverk.no/

http://www.udi.no/