Landbrukstjenester Østfold SA

LØNNSINFORMASJON TIL BONDEN

Utlønning; pris, forsikring, ansvar mm.

Landbrukstjenester Østfold SA drives som et avløserlag og tilbyr arbeidsgiveransvar med utlønning av avløsere og andre.
Det betyr av vi (avløserlaget) har ansvaret for innbetaling av skatter og avgifter, at forsikringer er i orden, utbetaling av sykelønn, obligatorisk tjenestepensjon og at lønna kommer ut til rett tid.
I tillegg ordner vi med 2-månedlige terminoppgaver, lønns- og trekkoppgaver, arbeidstakerregisteret, betaler inn de trekk som namsmannen eller andre krever som følge av fordringer til ansatte, skatt- og inntektsopplysningsskjema, skademeldingsskjema.
Vi utbetaler lønn den tiende i hver måned (unntatt januar), og må ha timelistene den femte.
Vi kan også ordne fast avtale om lønn til ansatte.
Regning for lønnskostnader sendes etter at lønning et utført.

Gårdbrukeren har også ansvar !   
Gårdbrukeren har ansvaret for arbeidsmiljøet på gården. Og naturligvis også ansvaret for; det praktiske arbeidet som skal utføres, nødvendig opplæring, avtale om hva som skal gjøres, avtale om arbeidstid og avtale om lønn ( se evnt. vår lønnstabell ).

Hva koster dette ?
Påslag ( utgifter som kommer i tillegg til bruttolønn ) i prosenter fordeler seg slik:

Feriepenger               12 %
Arbeidsgiveravgift      14,1 % ( det beregnes også a.avgift av feriepenger og OTP )
*Forsikringer              1,35 % ( yrkesskade- og ansvarsforsikring )
**Sykepåslag            2,5 %
***OTP                      1,4 %
Administrasjon           3,5 %

I tillegg kommer 25% mva.

*Yrkesskadeforsikring er lovpålagt forsikring som dekker skader den ansatte blir påført i sitt arbeide.
*Ansvarsforsikring dekker skader den ansatte påfører bedriften. Egenandel kr 4.000,- . Kontakt oss for info om reglene.

**Sykelønn til avløser. Har avløser i hht. lov om sykepenger rett til sykelønn ved sykdom eller skade, er det avløserlaget som utbetaler sykelønn under arbeidsgiverperioden ( 16 dager ). Dette gjelder ikke ved familieavløsning, og da blir heller ikke sykepåslaget benyttet. Bare husk at hvis dere har forskjellig etternavn er det ikke sikkert vi vet at det er familie ( barn eller foreldre )

*** Obligatorisk tjenestepensjon. Pålagt av Stortinget fra 01.07.06.

Som man ser blir det fort penger av det. Det gjør det også om man må punge ut sykelønn til avløser fra egen lomme.
Administrasjonspåslaget er på 3,5%.  Dette kan virke mye ved første øyekast, men har du en regnskapsfører som skal ha betalt pr bilag som blir ført, samt ordne lønns-og trekkoppgave samt følgeskriv for deg, kan gevinsten fort bli liten. Dette påslaget har blitt senket med 1% i løpet av et år.
I tillegg kommer den arbeidstiden du bruker for å lønne selv.
Det er ca 350 bønder som benytter seg av oss til utlønning.