Landbrukstjenester Østfold SA

Vi hjelper til med mer enn å betale ut lønninger

Hvis du bruker oss blir vi arbeidsgiver for dine avløsere.  Det betyr at vi sørger for lovpålagte forsikringer, sykepenger i arbeidsgiverperioden til de som har rett på det, og kontakt med NAV hvis det er langvarig sykdom.

I tillegg hjelper vi til med arbeidsavtaler m.m.

Så lenge du holder deg innenfor lovens bestemmelser om minstelønn, bestemmer du selv lønna. Men vi har laget en anbefalt lønnstabell, og den ligger som eget punkt i menyen på forsiden.

Medlemmene våre er stort sett husdyrbrukere i kommunene Aremark, Halden, Rakkestad, Sarpsborg, Fredrikstad, Hvaler, Råde, Rygge, Moss og Våler.

Brukere av laget er også de som bor utenfor disse kommunene og andre i kommunene som ønsker at vi skal lønne deres ansatte.  Dette er stort sett småbedrifter som har tilknytning til bygdene.

Det er ingen innmeldingsavgift for å bruke oss.  Vi legger på en liten prosent for å dekke utgiftene til kontorets drift.

🙂