Landbrukstjenester Østfold SA

Obligatorisk tjenestepensjon

Fra 1. juli 2006 har Stortinget vedtatt lov om obligatorisk tjenestepensjon. Ansatte med 20 % stilling eller mer og som har fyllt 20 år kommer inn under ordningen. Dette oppdateres av oss hvert år ved nyttår.

Avløserlagene i Norge v/Norske Landbrukstjenester har avtale med KLP Bedriftspensjon AS.