Landbrukstjenester Østfold SA

Praktikantordning i landbruket

Det finnes en praktikantordning for landbruket. Det primære målet med praktikantordningen er å bidra til å sikre rekruttering til landbruket og landbruksrelaterte næringer. Formålet med ordningen er at praktikanten har som siktemål utdanning eller videre arbeid i landbruket, og det gis støtte til opplæring.

Følgende vilkår gjelder:

 • Alder på praktikant er fra 16 til 30 år.
 • Praksisperioden er normalt og maksimalt 12 måneder og bør helst følge skoleåret. Den kan ikke være kortere enn 6 måneder.
 • Lønn skal være minimum 65% av lønnstrinn 1 i Statens regulativ, dvs brutto lønn pr. mnd. kr. 11.629.60,- eskl. avgifter fra 1.mai -11 (l.tr. 1 er fra 1.mai -11 kr. 17891,70/mnd).
 • Utlendinger med korttidsopphold kommer ikke inn under ordningen.
 • Støtte kan gis med inntil 60 % av lønnsutgifter innenfor Statens regulativ lønnstrinn 1. Avtales det høyere lønn må dette dekkes i sin helhet av praksisvert.
 • Dokumenterte utgifter til barnepass og relevante kurs (eks. traktorsertifikat) kan dekkes under forutsetning  av at dette er tatt med i søknaden eller er avtalt med fylkesmannen på forhånd.
 • Utgifter til verneutstyr kan refunderes med inntil kr. 2000,-.
 • Lønnes praktikanten gjennom Landbrukstjenester Østfold er han/hun dekket av yrkesskade- og ansvarsskadeforsikringen.
 • Da får du også dokumentasjon på lønnsutgiftene.  Dette trenger du for å søke refusjon av lønnsutgifter.
 • Flere gårdbrukere kan gå sammen om 1 praktikant. Det er faktisk en fordel fori praktikanten da får mer allsidig opplæring.
 • Opplæringsavtale og arbeidsavtale må skrives. Avløserlaget kan stå som arbeidsgiver.

NB: Avløsertilskuddet kan ikke brukes til å dekke egenandelen av lønnskostnadene til praktikanten.

Søknadsskjema fåes ved henvendelse til det lokale landbrukskontoret, du kan laste det ned ved hjelp av linkene lenger ned på siden eller vi kan hjelpe deg hvis du ønsker det. Samme sted finnes også et hefte med mer utfyllende regler.

NB: Dette er en støtteordning for opplæringstiltak i landbruket og ikke billig arbeidskraft.

Under finner du noen linker til informasjon og søknadsskjemaer som er hentet fra sidene til fylkesmannen.

Praktikantordningen – veileder  – dette er et hefte der du finner mye informasjon.