Landbrukstjenester Østfold SA

Smittevern – Smittesikker

Godt smittevern er ikke vanskelig. Men for at det skal være effektivt, må man vite hvordan man bryter smitteveier.

Noen bakterier og virus kan være harmløse for mennesker, men gi alvorlig sykdom hos dyr. Folk kan være symtomfrie smittebærere og ta med dyresykdom fra en besetning til en annen. For å unngå dette, er sentrale hygieneprinsipper viktig.

«Smittesikker»

«Smittesikker» er opplæringsmateriell i smittevern for norske og utenlandske ansatte i norsk husdyrproduksjon. Materiellet består av hefter med tekst og bilder som viser prinsippene for en god smittesluse og korrekt håndvask.

«Smittesikker» finnes på flere språk:

Smittesikker – norsk

Smittesikker – english

Smittesikker – по-русски

Smittesikker – polski

Smittesikker – eesti

Smittesikker – latvijas

Smittesikker – lietuviškai

 

Originalartikkelen finer du her => Animalia.no