Landbrukstjenester Østfold SA

Styret og ansatte

Navn og adresse:  Tlf/mobil:  Epost
Styreleder
Sturla Graabræk
Oldtidsveien 41
1747 Skjeberg
977 35 717  Epost
Lars Gunnar Molvig
Tombveien 30
1640 Råde
922 85 809  Epost
Asta Solberg
Øbergveien 87
1793 Tistedal
932 17 998 Epost
Eva Skår Sørli Tømmerholtvn 46   1708 Sarpsborg 970 73 678 Epost
Kjell Fredriksen
Sveenveien 224
1769 Halden
913 53 104 Epost
1.vara
Hans Oskar Gudim Bærbyvn 32             1894 Rakkestad
950 75 068 Epost
2.vara
Per Erik Tofteberg      Vestre Tofteb.gt.5       1640 Råde
950 64 987
Administrasjon
Hans Nummestad
Industriveien 3
1890 RAKKESTAD
69 22 35 55 / 450 35 932  Epost
Marthe Kristin Molteberg
Industriveien 3
1890 RAKKESTAD
416 42 137  Epost