Landbrukstjenester Østfold SA

Styret

Eva Skår Sørli
Leder
970 73 678 E-post
Lars Gunnar Molvig
Nestleder
922 85 809  E-post
Asta Solberg
Styremedlem
932 17 998 E-post
Hans Oskar Gudim
Styremedlem
950 75 068 E-post
Kjell Fredriksen
Ansattrepresentant
913 53 104 E-post
Per Erik Tofteberg
1. vara
950 64 987 E-post