Landbrukstjenester Østfold SA

Utenlandsk arbeidskraft

Ved ansettelse i Landbrukstjenester Østfold er vedkommende dekket av våre forsikringsordninger i arbeidsforholdet.

EU / EØS-borger kan begynne å jobbe med en gang de kommer, men alle må ta med seg pass og en arbeidsavtale (se link til arbeidstilsynet.no), og møte personlig på ligningskontoret i Fredrikstad for å få skattekort.  Dette gjelder de som ikke har jobbet i Norge tidligere, eller at de ikke har vært her de siste årene.  Har de hatt denne sjekken tidligere skal det være mulig å søke skattekort på skatteetaten.no.  Denne endringen har kommet for å hindre ID-tyverier.

Bortsett fra de som er bosatt i Norden må de fremdeles registrere seg hvis de skal være her sammenhengende i mer enn 3 måneder.  Dette gjøres på denne siden.

Hvis dere vet at de blir her lenge kan dere like godt gjøre det med en gang så det ikke blir glemt.  Det kan være lurt å sette av litt mer enn 5 minutter til dette… Når registreringen er gjort kan de ta med seg passet og gå innom politiet.

Tenk også over reglene i forbindelse med å kjøre utenlanskregistrert bil i Norge.  Kan utlendingen dokumentere at han ikke skal oppholde seg her mer enn inntil ett år (arbeidskontrakt e.l.) er det ikke noe problem. Heller ikke hvis han er i hjemlandet minst 185 dager i løpet av 12 måneder.  Endrer dette seg kan det fort bli dyrt! I tillegg til at det da må betales avgifter for import av bilen kommer det også en bot.

Du finner mer om dette hvis du trykker på denne linken.

Egne regler gjelder for borgere fra Romania og Bulgaria.

For at vi skal kunne ansette og lønne ut en person må vi ha nødvendige personopplysninger og dokument:

  • Ansettelsesbevis arbeidsavtale ( se nedenstående link )
  • Skattekort (fra 2011 må alle utenlandske møte personlig på ligningskontoret med pass første gang de er her)
  • Bankkontonummer for lønn
Lønnssats og skatt for utenlandsk arbeidskraft.

Lønn

Gjeldende fra 1. mai 2019.

Minstelønnen er den samme som for norske arbeidstakere, dvs kr. 123,00 de første 3 mnd, kr. 129,- fra 4.-6.mnd og 143,- fra 7. mnd.

Feriepenger som for norske arbeidstakere, dvs 12%.

Skatt betales av arbeidstaker.

Kost & losji kan ev. trekkes i fra etter statens satser, – dette er skattbart.

Husk at du ikke må betale ut noe kontant hvis det er en mulighet for at samlede kostnader på vedkommende overstiger kr. 9 999,99 i løpet av et år!

Skatt til utenlandske arbeidstaktere. 

Det er vanlig at utenlandske arbeidtakere får skattekort med tabelltrekk.

De skal ha utlendingefradrag hvis de ikke jobber lenger enn 6 måneder, men dette må de følge med på når de leverer selvangivelse og mottar skatteoppgjøret. Vi har også opplevd at flere har blitt skattet som om de har jobbet i landet i 1 måned mens de etter lønns- og trekkoppgava har jobbet i flere måneder.  Da blir de trukket alt for mye skatt og må ta kontakt med ligningskontoret.

Arbeidsavtale på mange språk:

Hvis du går inn på denne linken så kommer du til en side med arbeidsavtaler på mange språk. Det gjør det letter for en utlending å vite hva han skriver under på.

Lurer du på noe, så ring oss gjerne og vi prøver å finne ut av det.