Landbrukstjenester Østfold SA

Webkurs i elektroniske timelister i Webtemp

 

Vi tilbyr elektroniske timeliste registrert via appen Webtemp.

Før jul arrangerte vi et kurs via Teams i elektroniske timelister i Webtemp for ansatte og oppdragsgivere.

Via denne linken kan du se et opptak av kurset.

https://norskelandbrukstenester-my.sharepoint.com/:v:/g/personal/frode_n-lt_no/EZOVsuveXydBhxS6ZEb0vE4BlDCLBtjUECzAYf8Kb7eM-Q?e=4%3a6rNMn5&at=9

 

Vi ser at flere og flere ønsker å gå over til elektroniske timelister, i denne appen legger arbeidstaker inn sine timer og oppdragsgiver godkjenner timene før vi godkjenner tilslutt og legge til lønnsutbetaling.

Arbeidstilsynet ser også helst at elektroniske timelister blir benyttet.

 

Ønsker du å ta i bruk elektroniske timelister, ta kontakt med Marthe Kristin Molteberg

tlf 416 42 137 eller på mail marthe.kristin@n-lt.no